Hoofdpagina

Uit Zen Mechanic Wiki
Honda Motor
Honda Motor

Deze pagina's zijn bedoeld als naslagwerk tijdens het sleutelen. Er zijn overzicht tekeningen te vinden van de belangrijkste delen. Ook worden er zogenaamde SOP's (Standard Operating Procedures) beschreven.

  1. Aanhaalmomenten
  2. Onderhouds Checklist

Overzichts tekeningen van diverse modellen:

  1. CD50H
  2. C50H
  3. SS50Z
  4. DAX
  5. Chaly