Onderhouds Checklist

Uit Zen Mechanic Wiki

KLEPPEN STELLEN

 • Verwijder de kleppendeksels en maak het vliegwiel zichtbaar.
 • Draai het vliegwiel linksom tot de "T" merkstreep op het vliegwiel precies tegenover het merkteken op de carterrand staat in de compressieslag. Dit betekent dat de zuiger in zijn hoogste stand staat en de beide kleppen gesloten zijn. Indien, met de zuiger in Bovenste Dode Punt (B.D.P.), de beide tuimelaars speling hebben, is dit een aanduiding dat de kleppen gesloten zijn. Zoniet, dan moet het vliegwiel een hele omwenteling (360 graden) doorgedraaid worden.
 • Controleer de kleppen met een voelermaat. Klepspeling inlaat: 0,05mm, klepspeling uitlaat: 0,05mm. Controle en afstelling moet gebeuren bij koude motor!

CARBURATEUR (stationaire afstelling)

Deze afstelling kan alleen gedaan worden als de motor goed warm gedraaid is (circa 15 minuten rijden).

 • Draai de gasschuif-afstelschroef zodat de motor wat hoger stationair draait.
 • Draai de luchtstelschroef naar links en daarna naar rechts en weer terug en zoek het moment waarop de motor het hoogst aantal toeren maakt. Dit vereist normaal een verdraaiing van +/-1/8 tot 1/4 slag. Startpunt voor de afstelling (basis afstelling) ligt na de luchtstelschroef geheel ingedraaid te hebben, op ongeveer 1 1/2 slag uitdraaien.
 • Draai de gasschuif-afstelschroef daarna zover terug tot de motor weer rustig loopt.

ONTSTEKINGSTIJDSTIP afstellen

 • Verwijder vliegwieldeksel en draai het vliegwiel in zijn draairichting tot de merkstreep "F" precies tegenover het merkteken op de carterrand staat. Controleer of juist op dit moment de contactpunten zich beginnen te openen.
 • Als het openingstijdstip moet worden gewijzigd, draai dan de contactschroef los.

Als de ontsteking te laat staat, moeten de contactpunten eerder openen (wijder gesteld worden). Als de ontsteking te vroeg staat, moeten de contactpunten later openen (nauwer gesteld worden). Na het vastzetten van de schroef, het ontstekingstijdstip nogmaals controleren. De contactpunten moeten gaaf zijn, anders is goed afstellen onmogelijk.

 • De volle onderbrekerpuntopening moet liggen tussen de 0,3 en 0,4mm Als dit niet meer bereikt kan worden, moeten de contactpunten door nieuwe worden vervangen.

KOPPELING STELLEN CD50H

 • Controleer de vrije speling aan het eind van de koppelingshendel. Deze moet 1 a 2cm bedragen.
 • Indien dit niet zo is, verwijder dan het kleine koppelingsdeksel, draai de borgmoer los en verdraai de afstelschroef. Draai de afstelschroef linksom om de speling te vergroten. Draai rechtsom om de speling te verkleinen.

KOPPELING STELLEN C50H

 • Om de koppeling af te stellen, moet eerst de bevestigingsmoer (contra moer) aan de buitenzijde in het midden van het koppelingsdeksel worden losgedraaid.
 • Draai nu de stelschroef ongeveer 1 slag (pas op, niet verder!) rechtsom om de speling te vergroten.
 • Draai nu voorzichtig de stelschroef linksom en stop wanneer de stelschroef weerstand begint te bieden (de koppeling heeft nu geen speling meer).
 • Draai de stelschroef nu weer +/- 1/8 tot 1/4 slag rechtsom voor de juiste speling en draai de contramoer vast.
 • Controleer de juist werking als volgt: Start de motor en schakel de versnelling in. Indien de koppeling niet volledig ontkoppelt, zal de motor afslaan of neiging vertonen weg te rijden (kruipen). Indien de koppeling niet volledig koppelt, zal bij het starten de kickstarter doorschieten en weinig "grip" hebben op de motor.

BOUGIE CONTROLE

Bougie onderhoud
Bougie onderhoud

Verwijder de bougie en controleer de elektrode en het porselein. Standaard bougie: NGK-C-7HS.

 • Indien de bougie vuil of aangegroeid is met kool, moet deze gereinigd worden met een speciale bougie-reiniger of met een staalborstel. Ook kan de bougie worden schoon gebrand met een gasbrander (dit is beter voor oa het porselein).
 • Vervang de bougie indien de elektroden ingebrand of het porselein beschadigd is.
 • Controleer de afstand van de elektroden met een voelermaat en indien nodig, stel de juiste afstand in door de massa elektrode te verbuigen. De standaard opening is: 0,6 ~ 0,7mm
 • Controleer de afdichtring van de bougie en vervang indien nodig.

MOTOROLIE VERVERSEN

Olie pijlen
Olie pijlen

Het is beter de olie af te tappen bij warme motor (minimaal 15 minuten gereden).

 • Verwijder de vuldop met pijlstok en tap de olie volledig af door de aftapstop onderaan de motor te verwijderen.
 • Bevestig opnieuw de aftapstop met nieuwe afdichtring en draai deze niet te vast!
 • Vul de motor met ongeveer 0,7 liter 10w40 motorolie.
 • Controleer nadien met de pijlstok. Denk erom om de pijlstok tijdens het pijlen NIET in te draaien, enkel aandrukken.

GASKABEL STELLEN

 • De vrije speling op het gasdraaihandvat moet ongeveer 10 graden zijn. Om de juiste speling te krijgen wordt de stelschroef op de carburateur aan het einde van de gaskabel gesteld. Draai het stuur geheel naar links en naar rechts om de controleren of de kabel niet te strak staat.

LUCHTFILTER REINIGEN (CD50H)

 • Verwijder de linkerdeksel van het frame. Draai de klemring van het luchtfilter los en duw het achterste gedeelte van het luchtfilter verder naar achteren. Nu kan het filterelement verwijdert worden.
 • Klop de stof er af en reinig het element met een borstel, of beter, blaas het schoon met perslucht. Indien nodig, het filter element vernieuwen.

LUCHTFILTER REINIGEN (C50H)

 • Verwijder het luchtfilterdeksel.
 • Verwijder de moer en nadien het lucht-filter-element.
 • Klop de stof er af en reinig het element met een borstel, of beter, blaas het schoon met perslucht. Indien nodig, het filter element vernieuwen.

REMMEN STELLEN

 • Voorrem stellen; de vrije slag van de hendel moet tussen de 20 ~ 30mm zijn. De afstelling gebeurt door middel van de stelschroef bij het wiel. Zorg dat de hevel op de ankerplaat zo is geplaatst dat het juiste afstelpunt zich in het midden van het afstelbereik van de kabel bevindt. Indien dit niet het geval is, draai de bout & moer van de hevel los en verzet naar juiste positie.
 • Achterrem stellen: de vrije slag van het pedaal moet tussen de 20 ~ 30mm zijn. De afstelling gebeurt door middel van de stelschroef bij het wiel. Zorg dat de hevel op de ankerplaat zo is gemonteerd dat het juiste afstelpunt zich in het midden van het afstelbereik van de remstang bevindt. Indien dit niet het geval is, draai de bout & moer van de hevel los en verzet naar juiste positie.

STELLEN VAN DE ACHTERKETTING

 • Verwijder de afdekdop van de kettingkast om de kettingspanning te controleren.
 • De vrije slag moet 10 a 20mm bedragen. Om te stellen moet eerst de achterasmoer en daarna de kettingwiel-asmoer worden losgedraaid. Zowel de rechter- als de linker kettingspanner moeten zich op de hetzelfde merkteken op de achtervork bevinden, zodat het achterwiel en het voorwiel, evenals de ketting correct in lijn zijn afgesteld.

BATTERIJ INSPECTIE

Verwijder de deksel aan de linker zijde en controleer het elektrolyte niveau van de accu.

 • Indien het elektrolytepeil te laag is, de batterij uitnemen en bijvullen.
 • Gebruik uitsluitend gedistilleerd water om het elektrolyt tot aan het bovenste merkteken te brengen.

Te veel water bijvullen is nadeling, gezien de overlopende vloeistof corrosie veroorzaakt en de lak zal aantasten.

 • In het geval van een droge accu (onderhoudsvrije accu) hoeft er geen vloeistof te worden bijgevuld.

VOORVORK OLIE VERVERSEN (CD50H)

 • Verwijder bovenste vorkbouten om lucht toe te laten en de aftapstoppen teneinde de olie af te tappen. Duw de voorvork een paar maal "in" om alle olie te verwijderen.
 • Reinig het inwendige eventueel met spoelolie. gebruik GEEN benzine of petroleum om door te spoelen! Hiervan gaan de keerringen lek.
 • Monteer de aftapstoppen en vul de vork met nieuwe olie. Aanbevolen: hydrolische of motor olie SAE 10W/30, in de zomer 20W/50. Inhoud 120cc per poot.

SMEREN VOORVORK (C50H)

Smeer de smeernippels van de voorvork door met een vetspuit gevuld met speciale doorsmeervet totdat het nieuwe vet tussen de scharnierpunten uitkomt.